Вітаю Вас, Гість

Нестандартні уроки 

 1. Математика 5 клас "Додавання десяткових дробів". Урок з використанням ІКТ (презентація).
  Урок-казка. Учнів навчають Незнайко, Знайко та інші герої Квіткового міста.

   
 2. Бінарний урок алгебра-екологія у 8 класі "Розв’язування рівнянь і задач, що зводяться до квадратних рівнянь. Значення води для навколишнього середовища".
     Поряд із закріпленням і розвитком умінь учнів розв’язувати квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних, формується поняття учнів про надзвичайно важливе значення води для навколишнього середовища, зокрема для життя людини. На уроці учні розв'язують задачі про водозбереження, заповнюють таблицю про кількість води на Землі.
   
 3. Урок-казка для 6 класу "Відношення. Основна властивість відношення".
  Мета уроку: Освітня: формувати поняття відношення чисел і величин та основної властивості відношення. Навчати учнів розв’язувати приклади і задачі на обчислення відношень чисел та величин, в тому числі різнорідних величин. Розвиваюча: розвивати уявлення про застосування відношення і основної властивості відношення. Виховна: виховувати уважність, цілеспрямованість.

   
 4. Урок - змагання екіпажів. Підсумковий урок з геометрії у 9 класі по темі «Декартові координати та рухи на площині»
   
 5. Мета уроку. Освітня: систематизувати й конкретизувати знання учнів по темі; через гру формувати в учнів уміння і навички розв’язувати задачі з теми «Декартові координати та рухи на площині». Розвиваюча: розвивати логічне мислення. Виховна: виховувати доброзичливе ставлення до товаришів та відповідальність за результати своєї роботи.
   
 6. Урок-естафета з алгебри. 10 клас.
  Тема уроку "Розв'язування тригонометричних рівнянь, нерівностей та систем".
  Мета уроку:
  Освітня: систематизувати знання, уміння та навичкиучнів розв’язувати тригонометричні рівняння, нерівності та системи рівнянь. Розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, використовуючи диференційований підхід. Виховна: виховувати позитивне ставлення до навчання. 
   
 7. Інтегрований урок. Математика-хімія. 10 клас.
  Тема уроку "Відсоткові розрахунки". 
  Мета уроку: освітня: розширити уявлення учнів про відсотки, сформувати у них чітке уявлення про основні типи задач на відсотки, навчати типовим методам розв’язування таких задач; розвиваюча: розвивати увагу, розумову діяльність, уміння учнів робити порівняльний аналіз, спонукати до пізнавальної діяльності; виховна: виховувати працьовитість, активність, інтерес до математики.

   
 8. Інтегрований урок. Математика-географія, економіка. 9 клас
  Тема уроку  "Статистичні дані. Способи подання даних"
  Мета уроку: освітня: працювати над усвідомленим розумінням змісту понять: вибіркова сукупність або вибірка; статистичний ряд, об'єм вибірки; частота вибірки, відносна частота вибірки; центральні тенденції вибірки, полігон частот та гістограма. Сформувати в учнiв уявлення про предмет вивчення математичної статистики. Працювати над формуванням умінь: наводити приклади подання статистичних даних у вигляді таблиць та графiкiв (гістограм); розв'язувати задачі, що передбачають подання статистичних даних у вигляді таблиць та графіків та знаходити центральні тенденції вибіркирозвиваюча: розвивати увагу, розумову діяльність, уміння учнів робити порівняльний аналіз, спонукати до пізнавальної діяльності; виховна: виховувати працьовитість, активність, інтерес до математики.

   
 9. Урок  - підняття на вершину знань.+презентація + роздавальний матеріал до уроку. Алгебра 11 клас.
  Тема уроку "Прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин".
  Мета уроку: розширити уявлення учнів про похідну функції, сформувати у них чітке уявлення про застосування похідної при розв'язуванні прикладних задач, навчати типовим методам розв'язування таких задач.
 10. Урок  з комп'ютерною підтримкою.+презентація+комп'ютерний тест+програма для роботи з тестом до уроку. Алгебра 11 клас.
  Тема уроку "Побудова графіка функції за допомогою похідної".
  Мета уроку: сформувати в учнів чітке уявлення про застосування похідної функції при побудові графіка функції, навчати типовим методам розв'язування таких задач.

  Анотація.Презентація та електронний тест «Побудова графіка функції за допомогою похідної» призначений  для використання на уроках алгебри 11 класу при вивченні теми «Похідна функції» за академічним рівнем загальноосвітніх навчальних закладів. Слайди презентації містять стислу інформацію про матеріал, який буде викладатися на уроці, приклади розв’язування типових завдань, умови задач для самостійного розв’язування та запитання для підсумкового повторення. Наприкінці вивчення теми учням пропонується пройти тестування, для цього розроблено електронний тест. Ресурс розрахований, в першу чергу, на використання учителями математики при викладанні курсу алгебри за академічним рівнем в 11 класі загальноосвітньої школи, але може використовуватися й учнями при самостійному або дистанційному навчанні
 11. Урок  з комп'ютерною підтримкою.+презентація+комп'ютерний тест+програма для роботи з тестом (у попередньому матеріалі) до уроку. Алгебра 11 клас
  Тема уроку "Прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин". 
  Мета уроку: сформувати в учнів чітке уявлення про застосування похідної функції при розв'язуванні прикладних задач на знаходження найбільших і найменших знанчень реальних величин, навчати типовим методам розв'язування таких задач.
  Анотація. Презентація та електронний тест «Прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень величин» призначений  для використання на уроках алгебри 11 класу при вивченні теми «Похідна функції» за академічним рівнем загальноосвітніх навчальних закладів. Слайди презентації містять стислу інформацію про матеріал, який буде викладатися на уроці, приклади розв’язування типових завдань, умови задач для самостійного розв’язування та запитання для підсумкового повторення. Наприкінці вивчення теми учням пропонується пройти тестування, для цього розроблено електронний тест. Ресурс розрахований, в першу чергу, на використання учителями математики при викладанні курсу алгебри за академічним рівнем в 11 класі загальноосвітньої школи, але може використовуватися й учнями при самостійному або дистанційному навчанні.


 12.