Вітаю Вас, Гість
Математичні кросворди

Кросворд для 5 класу

  Найдавнішою пам’яткою Київської Русі з арифметики є твір про календар «Порадник, як людині пізнати числення літ», написаний слов’янською мовою ученим монахом в 1136 р. Там  використовуються дробові числа.   Щоб дізнатися прізвище монаха, розв’яжіть кросворд і у виділений клітинках прочитаєте його.


1.    Найменше натуральне число.
2.    Числа 1/2, 1/8, 2/7  - це…
3.    Відстань між кінцями відрізка.
4.    Величина вимірювання кутів.
5.    Компонент дії додавання.
6.    Одиниця вимірювання площ земельних ділянок.
7.    Одне з основних понять математики.
8.    Відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через його центр.
9.    0, 1, 2, 3, 4, 5, … - це…
10.Найменше натуральне число, яке закінчується нулем.
11.Як сказати одним словом 1/2 ?


 Кросворд "Геометричний"

 

     Відповіді на запитання записуються по горизонталі, у виділених клітинках отримається зашифроване слово.

  1. Відрізок, що сполучає протилежні вершини чотирикутника (діагональ)
  2. Точка, в якій перетинаються ребра піраміди  (вершина)
  3. Відрізок, перпендикулярний до основ трапеції  (висота)
  4. Просторова геометрична фігура  (призма)
  5. Прямі, по яких перетинаються грані призми    (ребра)
  6. Прилад для побудови перпендикулярних прямих    (кутник)
  7. Прямокутники,з яких складається паралелепіпед    (грані)
  8. Геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо однієї із сторін    (циліндр)
  9. Вид кута  (прямий)

  Кросворд для 6-7 класу

По горизонталі:
1.    Прилад для вимірювання кутів
2.    Відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через його центр
3.    Число, від якого віднімають
4.    Скільки всього двоцифрових чисел, перша цифра у яких 1?
По вертикалі:
1.    Кількість цифр, що використовуються для запису числа 102.
      5. Результат ділення чисел
      6. Який знак треба поставити між виразами х+4 і х+9?
      7. Одиниця довжини
      8. Рівність, що містить невідоме

Судоку
У кожну клітинку впиши числа 1, 2, 3, 4 так, щоб у кожних рядку, стовпчику і блоку 2 х 2 числа не повторювалися.

     Математичні ребуси

    Сім дев'яток

  Сім дев'яток виписали впідряд: 9 9 9 9 9 9 9 9 9. Поставте між деякими з них знаки "+" або "-", щоб отриманий вираз дорівнював 1989.

  Відповідь: 999+999-9=1989

  Добуток двох множників

  Розв'яжіть ребус: АВ·СВ=2001. Однаковим буквами відповідають однакові цифри, а різним - різні. 

 Відповідь: Розкладемо число 2001: 3·23·29. Тому число 2001 можна представити у вигляді добутку двоцифрових чисел лише такими способами: 69·29 або 23·87. Умові задачі відповідає тільки перший варіант. АВ=29, СВ=69 або, навпаки, АВ=69, СВ=29.

 Добуток трьох множників

  Розв'яжіть ребус: АВ·ВВ·С=2002. Однаковим буквами відповідають однакові цифри, а різним - різні. 

 Відповідь: Розкладемо число 2002 на множники: 2002= 13·11·7·2. Умовам задачі відповідає тільки такий варіант розв'язку ребуса: 91·11·7=2002.

Розв'яжіть ребус: АВС·АВ
·А=2002. Однаковим буквами відповідають однакові цифри, а різним - різні. 
 
Відповідь: Розкладемо число 2002 на множники: 2002= 13·11·7
·2. Умовам задачі відповідає тільки такий варіант розв'язку ребуса: 143·14·1=2002.

     Від одного до дев'яти

  Замініть зірочки цифрами від 1 до 9. Кожна цифра використовується тільки один раз.

     * *

х      *

   ------

     * *

 +  * *

   -------

     * *

Відповідь:      17

                 х   5

                 -------

                    68

                 + 25

                 -------

                    93